Over het Levend Water

Geschiedenis overzicht op datum vanaf de start.

Interview in Visie door: Dirk van Genderen, met Ank en Adrie Leenders

Initiatiefnemers Levend Water

Aflevering 24 pallets met 300.000 exemplaar van het Levend Water bij Het Zoeklicht en Het Brandpunt door 'De Telegraaf'

\

Start Actie 'Lees voor je leven' waarbij 'Levend Water' werd gebruikt.